Биткоин миксер | bitcoin mixer : секретный перевод | bitmix – транзакции биткоин

De oplossing bleek voor alle partijen het beste.

Een conflict betreffende een erfenis
Vijf kinderen erven grond en opstallen. De grond is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van een dorp. De erfgenamen hebben ieder hun eigen beeld van hoe de erfenis gekapitaliseerd moet worden. Door interventie van Rein Reek Mediation Coaching krijgen alle belanghebbenden de gelegenheid om zelfstandig en autonoom zijn of haar keuze te ventileren in de te volgen strategie. Rein Reek Mediation Coaching monitort het proces door de belangen te inventariseren en door ieder te laten onderbouwen, zodat allen in staat worden gesteld een eigen beslissing te nemen. Na sessies met de erven, de gemeente en een ontwikkelaar wordt de grond met ieders instemming verkocht.

Zakelijk conflict
Een bouwonderneming koopt het bedrijf van zijn collega op, met inbegrip van lopende projecten. Er blijken behoorlijk wat gebreken te zijn. De belegger, eigenaar van de panden, wendt zich tot de directie van de overnemende partij, die zich op zijn beurt weer richt tot de verkopende collega bouwer. Er ontstaat een conflictsituatie die afhandeling van de klachten belemmert. Met hulp van Rein Reek Mediation Coaching wordt een mediation overeenkomst afgesloten. In de afsluitende fase worden de geschillen middels een vaststellingscontract opgelost. Rein Reek wordt gebeld door de partijen en men spreekt een mediation overeenkomst af.

mono naar dia 2

Conflict betreffende verkoop van aandelen
Een onderneming met vijf aandeelhouders raakt in conflict met twee wegens pensioengerechtigde leeftijd uittredende aandeelhouders betreffende de verkoop van hun aandelen. Via de accountmanager van de bankrelatie wordt Rein Reek Mediation Coaching benaderd om het conflict naar ieders tevredenheid op te lossen. De conflicterende partijen komen uiteindelijk tot een door iedereen gedragen oplossing. Deze wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en met begeleiding van de mediator bekrachtigd in een notariële acte.

Een conflict in zake een bedrijfsovername
Een detaillist is benaderd door een collega met de vraag zijn zaak te verkopen. Gelijktijdig wordt de detaillist door een aan een landelijke bank verbonden bureau die overnames regisseert, benaderd met dezelfde vraag. De detaillist voelt zich gemanipuleerd en heeft het gevoel dat zijn zelfbeschikkingsrecht als ondernemer en als mens, door zijn ‘vriendelijke’ collega ernstig wordt geschaad.