Mediation

Mediation kan de sleutel zijn tot het oplossen van zakelijke en persoonlijke geschillen.

Mediation gericht op duurzame, menswaardige relaties. Mediation is een vorm van conflict-bemiddeling waarbij een neutrale  bemiddelaar, de mediator, conflicterende partijen begeleidt naar een  gezamenlijk gedragen oplossing met als doel een beslissing waar beide  partijen zich in kunnen vinden.

Bij mediation zijn het de conflicterende partijen die, met hulp van de  mediator, tot een oplossing komen. Mediation is ‘tussenpartijdig’ en  gericht op duurzame menswaardige relaties. In het geval van een  juridische benadering spreekt men van ‘bovenpartijdig’. In dat geval  treedt een advocaat op en is het de rechter die over een geschil  beslist.

 

 

Mediation gaat ervanuit dat ieder zelf over zijn belangen beslist. In geval van een geschil gaan partijen op zoek naar een oplossing zonder dat een derde over hun belangen een besluit neemt. Dat besluit nemen ze zelf. De mediator helpt de conflicterende partijen keuzes te maken op basis van zelfbeschikking. Rein Reek Mediation richt zich op:

  • Zakelijke conflicten
  • Conflicten tussen overheid en burger
  • Arbeidsconflicten
  • Familie conflicten
  • Politieke conflicten
  • Succesvolle afhandelingen van nalatenschappen